امروز: جمعه 3 اسفند 1397| Friday, February 22, 2019

فرم ها و اسناد : فرم های ارشد و دکتری

ردیف عنوان دانلود
1 فرم دفاع دانلود
2 فرم مقاله دانلود
3 دستورالعمل تکمیل پروپوزال دانلود
4 صورتجلسه دفاع از پروپوزال دانلود
5 فرم پروپوزال دانشجویان دکتری دانلود
6 فرم تایید رساله دکتری برای دفاع دانلود
7 فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری دانلود
8 فرم تعیین نمره مقالات دانلود
9 فرم تمدید سنوات دانلود
10 فرم درخواست برگزاری امتحان جامع دانلود
11 فرم نهایی بررسی طرح تحقیق پایان نامه دکتری تخصصی دانلود
12 فرم_پروپوزال_دانشجویان_کارشناسی دانلود
13 فرمهای صحافی دانلود
14 نحوه نگارش پایان نامه دانلود

پیوندهای مرتبط